Excalibur
Privacy Statement

    
Privacy Statement

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT


WAAROM DEZE WEBSITE GEGEVENS NODIG HEEFT
https://www.doensen4you.nl verwerkt uw persoonsgegevens om
telefonisch contact met u op te kunnen nemen

als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk
(per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen

indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan https://www.doensen4you.nl uw
persoonsgegevens
gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u
gesloten overeenkomst van opdracht,
doorgaans bestaande
uit dienstverlening website of hieraan gerelateerd.HOE LANG DEZE WEBSITE GEGEVENS BEWAART
https://www.doensen4you.nl bewaart uw persoonsgegevens
niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard
indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.DELEN MET ANDEREN
https://www.doensen4you.nl verstrekt uw persoonsgegevens
alléén aan derden indien dit nodig is voor
de uitvoering van een
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van https://www.doensen4you.nl worden
algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder

het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging
en gegevens die uw browser meestuurt.


Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van
bezoek- en klikgedrag op de website.


https://www.doensen4you.nl gebruikt deze informatie
om de werking van de website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk
geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.JOUWSTATS ANALYTICS
https://www.doensen4you.nl maakt gebruik van
JouwStats Analytics om bij te houden hoe gebruikers

de website gebruiken en hoe effectief de zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van
uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door JouwStats Analytics
opgeslagen op servers in de EU.


Lees het privacybeleid van JouwStats Analytics voor meer informatie.

U treft ook het privacybeleid van JouwStats Analytics hier aan.

JouwStats Analytics gebruikt deze informatie om bij
te houden hoe onze website gebruikt wordt,

om rapporten over de Website aan https://www.doensen4you.nl
te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders
 informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.


JouwStats Analytics kan deze informatie aan derden verschaffen indien
JouwStats Analytics
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
deze derden de informatie namens
JouwStats Analytics verwerken.

https://www.doensen4you.nl heeft hier geen invloed op.

U kunt deze zelf controleren,
onderaan elke pagina staat een icon van JouwStats klik erop.BEVEILIGING
De website van https://www.doensen4you.nl neemt de bescherming
van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze website is voorzien van een COMODO SSL/https certificaat en heeft
daardoor een beveiligde verbinding met uw PC/Laptop/Tablet/Smart Phone.
 
Ook hebben wij op onze server de nieuwste spamtechnieken/methoden in
werking en gebruiken de best mogelijke beveiliging.

Ook voldoen wij aan de nieuwe privacy wetgeving die ingaat op 25 mei 2018
en hebben wij de AVG-test (Algemene Verordening Gegevensbescherming),
Wet (GDPR) van de Autoriteit Persoonsgegevens positief afgesloten.
Als u een kopie wil inzien. Klik hier


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien,
te corrigeren of te verwijderen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie of
verwijdering sturen naar info@doensen4you.nl


https://www.doensen4you.nl zal zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik,
of indien u meer informatie wenst van door
https://www.doensen4you.nl verzamelde

persoonsgegevens,
neem dan contact met https://www.doensen4you.nl
op via info@doensen4you.nl

of via Telefoon: +31(0) 475 600 374

Laatst gewijzigd: 20-04-2018Alle rechten voorbehouden.

Op deze site is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.


Colofon en Copyright  © 2008 - 2020 

Colofon en Copyright van de eigen foto's op deze website berusten bij http://www.Doensen4you.nl 
en zijn beschermd onder de Auteurswet 1912.      Het is uitdrukkelijk verboden de foto's of delen
van de foto's te downloaden, te kopiëren, te verveelvoudigen en te gebruiken voor enige vorm van publicatie
en/of (her)uitgave zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande goedkeuring van www.Doensen4you.nl
No reproduction without creditline. 
   

Privacy Statement - Disclaimer

Website Ontwerp en Layout www.2beeren.nl

Top